Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Archive for 19 januari, 2011

Strålsäkerhetsmyndigheten har den 19 januari 2011 publicerat sin årliga rapport om forskningsläget inom mobilstrålning (pressmeddelande kan läsas här, hela rapporten finns tillgänglig här). Man kan inte utesluta risken för hjärntumör på längre sikt, dvs efter 10 års användning av mobilen. SSM manar till försiktighet, dvs att använda handsfree och hålla ut telefonen från kroppen.

Slutsatsen borde i stället ha varit att om forskningen vägs samman så finns en tydlig bild av ökad risk för hjärntumör. Det gäller även användning av trådlösa bordstelefoner (DECT). Det går inte att ge ett lugnande besked att inom 10 år ses ingen ökad risk. Det är som om man till en rökare skulle säga att det är OK att röka i 10 års tid för under den tiden ses ingen ökad risk för lungcancer. Men vad händer sedan? Samma fråga är berättigad då det gäller användning av trådlösa telefoner.

Vår senaste publikation om mobiler och risken för hjärntumör är inte med i rapporten vilket  får anses vara en brist då det gäller att ge en bild av det totala forskningsläget, se

Hardell L, Carlberg M, Hansson Mild K. Re-analysis of risk for glioma in relation to mobile telephone use: comparison with the results of the Interphone international case-control study. Int J Epidemiol 2010; doi:10.1093/ije/dyq246

Det kanske är dags att byta ut det vetenskapliga rådet vid SSM eftersom ett flertal personer har suttit under lång tid och det även finns klara kopplingar till industrin som gör att deras oberoende kan ifrågasättas. Tillsätt i stället en grupp forskare som är oberoende av industrin och andra bindningar. Det kan även starkt ifrågasättas om både ordförande Anders Ahlbom och vetenskaplig sekreterare Maria Feychting bägge skall ingå i det vetenskapliga rådet. De är mycket nära lierade med varandra och kommer från samma institution. De är de enda svenska representanterna i det vetenskapliga rådet och kan knappast anses vara oberoende av varandra.

Read Full Post »