Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Archive for 25 februari, 2011

European Bioelectromagnetics Association (EBEA) ordnade konferens i Rom 21-24 februari 2011. Uppgifter om konferensen kan hittas på hemsidan http://www.ebea2011.org/

Drygt 200 personer deltog vid konferensen som var starkt orienterad mot fysikaliska och tekniska frågor om radiofrekventa fält. Studier om hälsoeffekter lyste i stort sett med sin frånvaro. Ett undantag var ett föredrag om vår senast publicerade studie.

Undersökningen visar klart ökad risk för elakartade hjärntumörer (gliom) efter 10 års användning av trådlös telefon. Budskapet togs emot med skepsis av åhörarna, som det visade sig mestadels var fysiker eller tekniker utan epidemiologiska eller medicinska kunskaper. En fråga var t. ex. om inte recall bias (minnesfel) kunde förklara våra resultat. Det är något som ständigt upprepas i dessa kretsar av ifrågasättande personer – att patienter med hjärntumör överdriver sin användningstid av mobiler jämfört med kontrollpersoner som antas besvara frågan korrekt. Det finns inget i våra data som tyder på att så är fallet och generellt är fördubblad risk eller mer svår att förklara genom minnesfel. Dessutom finns en färsk studie som visar att kontrollerna överdriver sin användning mer än patienterna med hjärntumör.

Detta påstående om minnesfel som förklaring till våra resultat upprepas ideligen. Upprepning förvandlar inte ett felaktigt påstående till sanning, men kan ge intrycket av vara en sanning genom sin ständiga upprepning. En metod som alltså flitigt används av så kallade riskförnekare.

Detta var en ’no risk’ konferens, som var industrisponsrad. Det var kanske därför inte att förvånas över att Paolo Vecchia från ICNIRP i inledningsanförandet till konferensen påstod att hälsorisker av radiofrekventa fält inte är påvisade, att kunskapen är god att så är fallet och att endast små luckor finns kvar att utforska. Och de luckorna är så små att det är onödigt att lägga pengar och resurser på den typen av forskning. Istället bör man ägna sig åt sociologiska studier och politiska budskap: ’Varför tror folk att det är farligt med mobiler? Vad anser folk om hälsorisker? Upplys både folk, myndigheter och politiker om att mobiler är ofarliga.’

Inte undra på att det med dessa tongångar är omöjligt att få anslag till forskning om hälsorisker av den trådlösa tekniken! Som enskild forskare står man sig slätt när den typen av propagandamaskin drar igång. Och det känns angelägnare att lägga sin tid på forskning än på propaganda. I längden är det förhoppningsvis publicerade resultat som står sig!

Dessa tongångar från Vecchia påminner om vad som angavs på 1970- talet om Hormoslyr och hälsorisker. Det fanns inga risker, i stället borde befolkningen upplysas om att så var fallet och sluta att oroa sig. För det var oron som var farlig för hälsan, inte Hormoslyr eller dioxiner.

Historien upprepar sig – nu är det mobiler där oron för risken är farlig, inte mikrovågorna. Och oron kan ge sjukdom. Detta är lösa antaganden av dem som inte förstår bättre. Oro ger inte cancer utan är en nedärvd försiktighetssignal för människan.

Read Full Post »