Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Archive for 2 mars, 2011

Vatikanstaten har en kraftig radio- och TV-sändare i norra delen av Rom, som sänder med 100 kHz till 300 kHz. Inom 10 km från stationen bor cirka 50 000 invånare. I en del studier från andra länder har ökad risk för leukemi setts för boende i närheten av radio- och TV-sändare. Oro bland befolkningen i området runt Vatikan-radion ledde till en undersökning om risken för leukemi som publicerades 2002.

I undersökningen av de boende i området runt Vatikanens sändare påvisades fördubblad risk för leukemi bland vuxna som bodde inom 6 km från stationen. Risken var högre för de som bodde närmare än 6 km från sändaren och minskade ju längre bort man var bosatt. Likadana resultat sågs för barn. Krav på skadestånd har ställts från de drabbade. Italiens högsta domstol har nu fastställt ett domstolsbeslut från 2009 där Vatikanstaten dömts till skadestånd till de drabbade personerna bosatta i området. Läs mer om detta här.

Det pågår en vetenskaplig diskussion om radio- och TV-sändare ökar risken för leukemi, och alla accepterar inte att så är fallet. T.ex. hävdar den svenska strålskyddsmyndigheten (SSM) att ingen ökad risk finns. Utslaget från Italiens högsta domstol motsäger alltså denna slutsats.

 

 

 

 

 

Read Full Post »