Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Archive for 7 mars, 2011

I en registerstudie från England studerades hur många personer som insjuknade i hjärntumör i under åren 1998-2007. Tyvärr kunde man inte skilja på olika typer av hjärntumörer men i artikeln anges de flesta vara elakartade gliom.

För tumörer i tinningloben sågs en statistiskt signifikant uppgång av antalet för både män och kvinnor. I framloben i hjärnan (frontalloben) var ökningen signifikant för män. Även för kvinnor sågs en ökning, som dock inte var signifikant på 95 % nivån (p=0.07). Intressant är att uppgången ses i de delar av hjärnan där en studie, se denna blogg, visar ökad glukosmetabolism vid exponering för mikrovågor från mobiltelefon. Andra undersökningar har visat att den största delen av mikrovågorna absorberas i tinningloben (50 %), därnäst framloben (19 %) på samma sida som mobilen används.

Det har länge framförts att om sambandet mellan hjärntumörer och mobiler är korrekt borde det ses i cancerstatistiken. Eftersom riskökningen för gliom ses först efter 10 års användning i studierna och den stora ökningen av användningen skedde i slutet av 1990-talet är det för tidigt att se detta i cancerstatistiken. Resultatet i den engelska studien kan dock vara ett första tecken på en ökning av antalet hjärntumörer, i synnerhet eftersom uppgången ses i de områden av hjärnan som får den största exponeringen för mikrovågor från mobiler och trådlösa bordstelefoner (DECT).

Read Full Post »