Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Archive for 1 april, 2011

IARC Monographs on the Evaluation of Carcinogenic Risks to Humans

VOLUME 102: NON-IONIZING RADIATION, PART II:

RADIOFREQUENCY ELECTROMAGNETIC FIELDS

[INCLUDES MOBILE TELEPHONES, MICROWAVES AND RADAR]

Lyon, France: 24-31 May 2011

I slutet av maj 2011 kommer WHO organet International Agency for Research on Cancer (IARC) att utvärdera cancerrisker av radiofrekvent strålning. Det inkluderar radiofrekventa fält från radio och TV-master, basstationer och mobiltelefoner. Utvärderingen kommer att resultera i en klassificering av icke-joniserande radiofrekvent strålning enligt fem grupper:

 

Grupp 1: Cancerframkallande för människa

Grupp 2A: Troligen (probably) cancerframkallande för människa

Grupp 2B: Möjligen (possibly) cancerframkallande för människa

Grupp 3: Kan ej klassificieras som cancerframkallande för människa

Grupp 4: Troligen (probably) inte cancerframkallande för människa

 

Sammanställningen kommer att resultera i en publikation (Monograph, volume 102). En rad internationella experter deltar i utvärderingen enligt den publicerade listan över deltagare. Kritik har redan riktats mot att en del personer i gruppen har bindningar till industrin och/eller till ICNIRP, en organisation med stort inflytande över riktlinjer för exponering.

Fem observatörer har inbjudits varav tre från industrin. Även detta har kritiserats, se t ex Microwave News. Lobbyverksamhet är ett välkänt fenomen inte minst inför beslut inom EU. Risken finns för otillbörlig inverkan från industrirepresentanter på deltagarna t ex under pauser och kvällar. Vidare kan personer som redan har tät kontakt med industrin och forskningsmedel från industrin påverkas under mötet eftersom just industrifolk är åhörare.

Mötet är viktigt eftersom resultatet kommer att påverka användningen av trådlös teknik under lång tid framåt. IARC har tidigare utvärderat extremt lågfrekventa elektromagnetiska fält som resulterade i bedömning enligt Grupp 2B: Möjligen (possibly) cancerframkallande för människa. Detta publicerades i Monograph, Volume 80, 2002.Read Full Post »