Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Archive for november, 2011

Docent Lars-Gunnar Gunnarsson vid arbets- och miljömedicinska kliniken, Universitetssjukhuset i Örebro skrev en artikel under rubriken ”Debatt och Brev” i Läkartidningen nr 37, 2011, se tidigare kommentarer.

Debatten har därefter fortsatt och i Läkartidningen nr 46 gav Lars-Gunnar Larsson sin slutreplik under rubriken ”Svaren behandlar inte sakfrågan”.

Detta har bemötts av Lennart Hardell och Fredrik Söderqvist vid onkologiska kliniken, Universitetssjukhuset i Örebro. Ånyo måste man tyvärr konstatera att det är Lars-Gunnar Larsson som har svårt att behandla sakfrågan och som återigen skriver direkta fel om mobiler och risken för hjärntumörer. Debatt är alltid välkommen men den bör föras på ett sakligt sätt med korrekt information till läsaren utan personangrepp då argumenten tryter.

Annons

Read Full Post »

Mobilewise, en engelsk välgörenhetsorganisation, har kommit ut med en skrift som uppmanar till försiktighet då det gäller barns användning av mobiltelefoner.  En rad internationella experter medverkar och den kan laddas ner här:

 http://www.mobilewise.org/wordpress/wp-content/uploads/MobileWise_mobile_phone_health_risks_compressed.pdf

Det kan tilläggas att samma råd bör gälla trådlösa telefoner av typen DECT.

Read Full Post »

Debatten startade med en artikel av docent Lars-Gunnar Gunnarsson vid arbets- och miljömedicinska kliniken, Universitetssjukhuset, Örebro. Den innehöll en rad felaktiga påståenden vilka bemöttes av medicine doktor Fredrik Söderqvist vid onkologiska kliniken, Universitetssjukhuset, Örebro. I sin replik visade Gunnarsson återigen att han inte är helt påläst inom området och han gjorde återigen felaktiga påståenden.  Debatten avslutades med en kommentar av Lennart Hardell.

Read Full Post »