Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Archive for 9 november, 2011

Mobilewise, en engelsk välgörenhetsorganisation, har kommit ut med en skrift som uppmanar till försiktighet då det gäller barns användning av mobiltelefoner.  En rad internationella experter medverkar och den kan laddas ner här:

 http://www.mobilewise.org/wordpress/wp-content/uploads/MobileWise_mobile_phone_health_risks_compressed.pdf

Det kan tilläggas att samma råd bör gälla trådlösa telefoner av typen DECT.

Read Full Post »