Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Archive for 14 december, 2011

Det danska cancerregistret publicerade nyligen incidenssiffror för 2010 i en nätupplaga. Man såg en markant ökning av hjärntumörer. För män ökade den åldersstandardiserade incidensen med 40 % under perioden 2001-2010 och för kvinnor 29 %, se Tabell 1, sidan 6.

Den genomsnittliga incidensen var under 1986-1990 för män 17 nya fall per 100.000 invånare och 23 under 2006-2010. För kvinnor var motsvarande siffror 16 respektive 25 nya fall, se Tabell 13 och 14, sidan 20. För år 2010 var incidensen 26 nya fall per 100.000 invånare för bägge könen, Tabell 9 och 10, sidan 12.

Jämfört med 2009 ökade incidensen år 2010 med 16 % hos män och 2 % hos kvinnor, Tabell 1, sidan 6. Cancerregistret skriver att ”Orsaken till stigningen hos män är okänd. Under den senaste 10-års perioden ses en jämn stigning, som till viss grad är ett uttryck för ökad diagnosticering som följer generell fokus på uppspårning av cancer med starkt ökad bilddiagnostik [datortomografi, MR].”

Genombrottet för diagnostik av den typen kom dock för 20 år sedan och det är svårt att förstå varför detta skulle påverka siffrorna för just 2010,  i synnerhet för män men i mindre grad för kvinnor. Det kan givetvis vara ett slumpmässigt fynd, men mot detta talar att incidencen har ökat för hela perioden 2001-2010 för bägge könen. Däremot kan siffrorna stämma med att vi nu ser en ökning av antalet personer med hjärntumör på grund av den ökande användningen av trådlösa telefoner (mobiltelefoner och DECT) i samhället. Här har männen varit föregångare med fler användare jämfört med kvinnor. Trots allt har IARC klassat radiofrekvent strålning från mobiltelefoner som ’möjligen’ cancerframkallande för människan (Grupp 2B).

Read Full Post »