Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Archive for september, 2012

Redan 2010 kunde vi påvisa i en studie att halten av beta-trace protein (BTP) är sänkt i blod efter långvarig användning av trådlös telefon. Det gällde personer i åldersgruppen 18-30 år. BTP är ett viktigt enzym som ingår som ett förstadium i syntesen av prostaglandin D2 (PGD2). PGD2 finns i relativt höga halter i hjärnan och är ett led i aktiveringen av sömncentrum med dess speciella nervceller. BTP visar dygnsvariation med högsta halter under kvällen och natten och reglerar sömnen på så sätt via PGD2. Halten av BTP är 32 gånger högre i hjärnvätska (likvor) jämfört med blod, vilket gör det möjligt att genom blodprov analysera halten i hjärnan.

I vår uppföljande studie med större antal personer i åldersgruppen 18-65 år hittar vi totalt sett ingen korrelation mellan halten av BTP i blod och användning av trådlösa telefoner (mobiltelefon och trådlös bordstelefon; DECT). Analys av åldersgruppen 18-30 år visar däremot återigen en negativ korrelation mellan antal år och total tid som den trådlösa telefonen använts och halten av BTP i blod, dvs. ju fler år och längre tid telefonen använts desto lägre halt av BTP. Dessa fynd tyder på en kronisk effekt som kan vara av betydelse för sömnregleringen. I ett vidare perspektiv är fynden intressanta eftersom störd nattsömn rapporteras i ökande frekvens hos ungdomar och användningen av trådlösa telefoner är särskilt frekvent i den åldersgruppen. Fyndet är viktigt och bör leda till uppföljande studier. En intressant frågeställning är om halten normaliseras om den trådlösa telefonen inte används längre.

Undersökningarna gjordes vid Universitetssjukhuset i Örebro. Alla personer fick lämna blodprov och även besvara ett frågeformulär om bland annat deras telefonvanor. Ytterligare detaljer återfinns i de bägge publikationerna.

Annons

Read Full Post »

Hardell-gruppen har uppdaterat sina resultat om risken för gliom (elakartad hjärntumör) och användning av trådlösa telefoner. Det gäller studien av cancerpatienter med diagnos under tiden 1997 till 2003. Undersökningen är publicerad i en vetenskaplig tidning efter sedvanlig förhandsgranskning (pre-review). Mer än 10 års användning av mobiltelefon gav närmare 3 gånger ökad risk för gliom. Resultatet är likartat för trådlösa bordstelefoner. Risken ökade både med antal år och antal timmar som trådlösa telefoner hade använts. Både tidigare röntgenundersökningar av huvudet och ärftlighet för hjärntumör ökade risken. Dessa faktorer var oberoende av användning av trådlösa telefoner, dvs. ingen samverkan av dessa risker kunde påvisas.

Read Full Post »