Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Archive for 9 oktober, 2012

Hur fel kan det inte bli när Cancerfonden bloggar ’Tala i mobil ökar inte risk för hjärntumör’. Detta stämmer inte med WHO-organet International Agency for Research on Cancer (IARC) och deras utvärdering i maj 2011. Elektromagnetiska fält, både från trådlösa telefoner och vid yrkesmässig exponering, bedömdes vara ’möjligen cancerframkallande för människan’ Grupp 2B. Någon frisedel av den typ som Cancerfonden anger gavs inte.

Det är även fel att påstå att studierna om risken för hjärntumörer började med allmänhetens oro för ny teknik som grund. Som det redovisats i publikationer gjorde flera expertgrupper bedömningen att möjliga hälsoeffekter av radiofrekventa fält skulle undersökas, inte på grund av allmänhetens oro utan på grund av att effekter på folkhälsan inte kunde uteslutas.

Den expertgrupp som Cancerfonden litar på har gjort sig känd för att inte se några risker trots att det exempelvis beträffande hjärntumörer finns ett flertal studier som visar ökad risk. Den som vill läsa mer kan till exempel börja med vår senaste publikation. Där finns även en utförlig diskussion med referenser till andra studier.

Read Full Post »