Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Archive for 25 oktober, 2012

I en ny studie av Lennart Hardell och Michael Carlberg påvisas försämrad överlevnad för patienter med gliom (elakartad hjärntumör) som använder trådlös telefon (mobiltelefon och DECT). Patienterna diagnostiserades 1997-2003 och överlevnaden följdes till 30 maj 2012.

Efter mer än 10 års användning av trådlös telefon var överlevnaden 20 % försämrad och mer än 2000 timmars total användning gav 30 % försämrad överlevnad. Resultaten är statistiskt signifikanta. Liknande resultat sågs för både mobiltelefoner och trådlösa bordstelefoner (DECT ) separat.

Resultatet gällde särskilt för den mest elakartade formen, glioblastom. För de låggradigt elakartade gliomen (astrocytom grad I-II) sågs däremot en förbättrad överlevnad. Detta kan bero på att exponering för mikrovågor leder till tidigare symptom av tumören, t ex genom ökad tillväxt. Detta leder till tidigare diagnostik och operation. Operation är den viktigaste faktorn som förbättrar överlevnaden av låggradiga astrocytom. Av intresse är att studera om så är fallet.

Förhållandet är annorlunda för glioblastom som har ett snabbare och mer aggressivt förlopp med dålig prognos oavsett operation och annan behandling.

Sammanfattningsvis visar undersökningen att mikrovågor från trådlösa telefoner har biologisk aktivitet i hjärnan. Undersökningen är den första i sitt slag. Slutsatsen är att den som diagnostiserats med en hjärntumör skall avstå från fortsatt exponering av hjärnan med mikrovågor från trådlösa telefoner.

Annons

Read Full Post »