Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Archive for 16 januari, 2013

En ny genomgång av samtliga artiklar som studerat sambandet mellan användning av mobiltelefoner och trådlösa bordstelefoner och hjärntumörer har nyligen publicerats. Styrkor och svagheter i de olika studierna diskuteras ingående. Sammanvägning av resultaten i studier med längst användningstid av trådlösa telefoner visar fördubblad risk för den elakartade tumörformen gliom och för tumör på hörselnerven (acusticusneurinom) på samma sida som telefonen använts (så kallad ipsilateral användning). Resultaten ger anledning till försiktighet då det gäller användning av trådlösa telefoner, varför nya råd och anvisningar bör utarbetas av berörda myndigheter.

Read Full Post »