Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Archive for mars, 2013

Radioprogrammet Carlsson & Co i Sveriges Radio hade nyligen ett intressant inslag om risker med trådlös teknik. Inslaget kan höras här.

Read Full Post »

I ett brev till Los Angeles Unified School District varnar American Academy of Environmental Medicine för trådlösa nätverk i skolor och föreslår i stället trådbunden uppkoppling av datorer. Framtida möjliga hälsoeffekter av exponering för mikrovågor från trådlösa nätverk diskuteras och att det är den medicinska professionen som får ta hand om dessa hälsoproblem. Läkare och annan sjukvårdspersonal manas att bli mer kunniga och aktiva i denna fråga.

Brevet finns att läsa här:

http://aaemonline.org/images/LettertoLAUSD.pdf

Annons

Read Full Post »

I februari 2013 möttes 26 experter vid WHO organet IARC (International Agency for Research on Cancer) i Lyon, Frankrike för att utvärdera cancerrisker av PCB.

Av PCB finns 209 olika typer med en till 10 kloratomer i en bifenylring. Tekniska PCB-produkter består av blandningar av olika PCB varianter. Dessa har sedan 1929 använts i t ex kondensatorer och transformatorer på grund av värmebeständighet men även i byggnadsmaterial som flytspackel och tätningsmaterial.

PCB är långlivade miljögifter som byggs in i det ekologiska systemet. Användningen förbjöds i Sverige år 1973 annat än i slutna system samt helt år 1978. Trots förbudet finns PCB kvar i ekosystemet och kan påvisas t ex i bröstmjölk. Maten är den viktigaste fortsatta exponeringskällan för människan. Det enda land som sägs ha kvar produktion av PCB är Nordkorea.

Vår forskargrupp har gjort en rad studier där halter av miljögifter som PCB undersökts hos patienter med cancer och friska personer kontrollpersoner i befolkningen. Vi har funnit klart ökad risk för exempelvis non-Hodgkin lymfom särskilt i samspel med Epstein-Barr virus. Resultaten är intressanta inte minst med tanke på att en av verkningsmekanismerna för PCB är nedsättning av immunförsvaret vilket i sig ökar risken för non-Hodgkin lymfom.

Enligt utvärderingen vid IARC är PCB cancerframkallande för människan, Grupp 1. Särskilt gäller det malignt melanom, non-Hodgkin lymfom och bröstcancer. Utvärderingen har publicerats i Lancet Oncology och kommer att ges ut som volym 107 i serien av IARC Monografier. Även polybromerade bifenyler (PBB) utvärderades med resultatet Grupp 2A (troligen cancerframkallande för människan).

Read Full Post »

För mer information se Strålskyddsstiftelsen.

Read Full Post »