Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Archive for 16 maj, 2013

I en nyligen publicerad artikel i Pathophysiology har en grupp internationella forskare gjort en ny genomgång av risken för hjärntumörer till följd av exponering för radiofrekventa elektromagnetiska fält. Artikeln har initierats av vår tidigare uppdatering i Pathophysiology.

Baserad på ytterligare forskning blir slutsatsen att mikrovågsstrålning skall anses som troligen (probable) cancerframkallande, dvs. Group 2A enligt IARC vid WHO. Författarna gör även en hälsoekonomisk bedömning enligt amerikanska förhållanden: “Given that treatment for a single case of brain cancer can cost between $100,000 for radiation therapy alone and up to $1 million depending on drug costs, resources to address this illness are already in short supply and not universally available..”

De avslutar sammanfattningen (Abstract) med: “We note than brain cancer is the proverbial “tip of the iceberg”; the rest of the body is also showing effects other than cancers.”

Read Full Post »