Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Archive for september, 2013

Vid användning av den handhållna trådlösa telefonen exponeras hjärnan för radiofrekventa fält (mikrovågor). Vi har nu publicerat resultat för vår så kallade fall-kontroll studie över elakartade hjärntumörer med diagnosår 2007-2009. Undersökningen inkluderar hela Sverige och kan läsas här (klicka på ”Download PDF”).

Detta är den första studien i världen som visar resultat med längst latenstid (>25 år), dvs tid från första användning av mobiltelefon och trådlös bordstelefon (DECT) till diagnos av hjärntumör. Vi finner ökad risk oavsett telefontyp, dvs även för trådlösa bordstelefoner, och risken ökar med samtalstid och antal år. De personer som påbörjat användning av trådlös telefon för mer än 25 år sedan har 3 gånger ökad risk för elakartad hjärntumör (’hjärncancer’). För tumör inom det område i hjärnan som exponeras mest för mikrovågor under samtal, dvs tinningloben, är risken ytterligare högre, eller 5 gånger ökad efter mer än 25 års latenstid.

Risken ökar även ju fler timmar som en trådlös telefon använts sammanlagt över åren. Total användning av trådlös telefon mer än 2376 timmar över åren ger 2,5 gånger ökad risk för elakartad hjärntumör. Detta motsvarar cirka 40 minuters samtal med trådlös telefon (mobiltelefon och/eller DECT) per dag under 10 år, dvs en vanlig samtalstid numera.

Samtliga dessa resultat är statistiskt säkerställda (signifikanta).

I figuren nedan visar vi hur risken ökar med total samtalstid upp till 10 000 timmar. Den heldragna linjen visar den beräknade riskökningen och de prickade linjerna visar 95 % konfidensintervall, dvs den statistiska säkerheten för resultatet.

figure1_se

I nästa figur visar vi riskökningen med latenstid i år, dvs tid från första användning till diagnos av hjärncancer. En viss riskökning ses även kort tid före diagnos, dvs inom 10 år. Risken minskar därefter något, men den verkliga riskökningen kommer efter 20 års latenstid. Detta visar att användningen av trådlös telefon kan på lång sikt, mer än 20 års användning, öka risken för hjärncancer. Kurvan pekar uppåt med högre risk ju längre tiden går och tyder på att processen med utveckling av hjärncancer startar efter den tiden (initiering). Vi ser även en riskökning på kort tid, dvs inom mindre än 10 år, vilket tyder på att användningen kan påskynda en redan startad cancerutveckling i hjärnan (promotion). Vi har i en tidigare undersökning visat att användning av trådlös telefon försämrar prognosen vid den mest elakartade formen av hjärntumör, glioblastoma. Denna studie är publicerad här.

figure2_se

Sammanfattning: De nya resultaten är allvarliga. Dagens användning ger ökad risk för hjärntumör efter mer än 20 år, något som ännu inte kan ses i cancerstatistiken. Dessutom har vi funnit att de som börjar användning av trådlös telefon före 20 års ålder har högre risk jämfört med de som börjat senare i livet, vilket vi publicerat bland annat här.

Eftersom radiofrekventa fält är cancerframkallande måste en ny riskvärdering göras av vår totala exponering från olika källor, inte bara trådlösa telefoner. Tyvärr har det visat sig att många personer som genom åren gjort utvärderingar för Statens Strålskyddsmyndighet (SSM), tidigare SSI, har eller har haft intressekonflikter med bindningar till industrin. Därför måste en ny utvärdering göras av oberoende internationella experter. Det är skrämmande att små barn och ungdomar använder mobiltelefoner och DECT utan någon försiktighet och att den trådlösa kommunikationen breder ut sig i samhället, t ex vid dagis och skolor med läsplattor och datorer. Utvecklingen går åt fel håll med tanke på folkhälsan. Det finns alternativ med trådbunden kommunikation som måste användas i stället.

Annons

Read Full Post »

Brevet kan läsas i dess helhet nedan samt här.

 

August 29, 2013

Dear Acting Chairwoman Clyburn and Commissioner Hamburg:The American Academy of Pediatrics (AAP), a non-profit professional organization of 60,000 primary care pediatricians, pediatric medical subspecialists, and pediatric surgical specialists dedicated to the health, safety and well-being of infants, children, adolescents, and young adults appreciates this opportunity to comment on the Proposed Rule “Reassessment of Exposure to Radiofrequency Electromagnetic Fields Limits and Policies” published in the Federal Register on June 4, 2013.

In the past few years, a number of American and international health and scientific bodies have contributed to the debate over cell phone radiation and its possible link to cancer. The International Agency for Research on Cancer (IARC), part of the United Nations’ World Health Organization, said in June 2011 that a family of frequencies that includes mobile-phone emissions is “possibly carcinogenic to humans.” The National Cancer Institute has stated that although studies have not demonstrated that RF energy from cell phones definitively causes cancer, more research is needed because cell phone technology and cell phone use are changing rapidly. These studies and others clearly demonstrate the need for further research into this area and highlight the importance of reassessing current policy to determine if it is adequately protective of human health. As radiation standards are reassessed, the AAP urges the FCC to adopt radiation standards that: *Protect children’s health and well-being. Children are not little adults and are disproportionately impacted by all environmental exposures, including cell phone radiation. Current FCC standards do not account for the unique vulnerability and use patterns specific to pregnant women and children. It is essential that any new standard for cell phones or other wireless devices be based on protecting the youngest and most vulnerable populations to ensure they are safeguarded throughout their lifetimes.

*Reflect current use patterns. The FCC has not assessed the standard for cell phone radiation since 1996. Approximately 44 million people had mobile phones when the standard was set; today, there are more than 300 million mobile phones in use in the United States. While the prevalence of wireless phones and other devices has skyrocketed, the behaviors around cell phone uses have changed as well. The number of mobile phone calls per day, the length of each call, and the amount of time people use mobile phones has increased, while cell phone and wireless technology has undergone substantial changes. Many children, adolescents and young adults, now use cell phones as their only phone line and they begin using wireless phones at much younger ages.

Pregnant women may carry their phones for many hours per day in a pocket that keeps the phone close to their uterus. Children born today will experience a longer period of exposure to radio-frequency fields from cellular phone use than will adults, because they start using cellular phones at earlier ages and will have longer lifetime exposures. FCC regulations should reflect how people are using their phones today. 

*Provide meaningful consumer disclosure. The FCC has noted that it does not provide consumers with sufficient information about the RF exposure profile of individual phones to allow consumers to make informed purchasing decisions. The current metric of RF exposure available to consumers, the Specific Absorption Rate, is not an accurate predictor of actual exposure. AAP is supportive of FCC developing standards that provide consumers with the information they need to make informed choices in selecting mobile phone purchases, and to help parents to better understand any potential risks for their children. To that end, we support the use of metrics that are specific to the exposure children will experience. 

The AAP supports the reassessment of radiation standards for cell phones and other wireless products and the adoption of standards that are protective of children and reflect current use patterns. If you have questions, please contact Clara Filice in the AAP’s Washington Office at 202/347-8600.

Sincerely, 

Thomas K. McInerny, MD FAAP 
President

Letter sent to :

The Honorable Mignon L. Clyburn
Acting Commissioner
Federal Communications Commission
445 12th Street SW
Washington, DC 20054

The Honorable Dr. Margaret A. Hamburg 
Commissioner
U.S. Food and Drug Administration
10903 New Hampshire Avenue
Silver Spring, MD 20993

Read Full Post »

Dr Joel Moskowitz vid University of California i Berkeley har i samarbete med en journalist publicerat en artikel om mobiltelefoner och hälsa. Artikeln bygger på tidigare nyheter och artiklar som sammanfattas här.

Read Full Post »