Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Archive for 14 oktober, 2013

I en ny svensk studie publicerad i den vetenskapliga tidningen International Journal of Oncology presenteras resultat av epidemiologisk studie av risken för tumör på hörselnerven (acusticusneurinom) för personer som använder trådlösa telefoner; både mobiltelefoner och trådlösa bordstelefoner (DECT). Artikeln kan fritt laddas ner från nätet.

Det gäller sammanlagda resultat för två studieperioder, 1997-2003 och 2007-2009. Patienter som drabbats av tumör på hörselnerven tillfrågades via frågeformulär om all användning av trådlösa telefoner. Även andra exponeringar undersöktes. Personer ur befolkningsregistret ingick som kontroller. Totalt besvarades frågeformuläret av 316 fall (patienter) och 3 530 kontroller.

Användningen av trådlösa telefoner ökade risken för tumör på hörselnerven med totala antalet timmar. Risken ökade även med antal år som telefonerna använts (latens). Detta illustreras av nedanstående figurer.

Figure1_acoustic_se

Figure2_acoustic_se

Volymen av tumören ökade med antal timmar och år som trådlösa telefoner använts. Dessa resultat styrker ett samband mellan exponering för radiofrekventa fält från trådlösa telefoner och tumör på hörselnerven.

Read Full Post »