Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Archive for december, 2013

Ethan Wyman dog av en hjärntumör endast 10 år gammal. Pappan, Damon Wyman, började undersöka risker med RF-EMF eftersom sonen brukade sova med sin Ipod under huvudkudden. Apparaten hade trådlös uppkoppling (WiFi). Detta publicerades i en nyhetsartikel.

Ett flertal föräldrar krävde att det trådlösa nätverket skulle kopplas bort i skolan och de fick även internationell support med brev om potentiella hälsorisker. Frågan behandlades den 28 december 2013 av The Board of Trustees (motsvarande skolstyrelsen) vid den aktuella skolan, To Horo School (Ethans skola). Beslutet blev att för de lägsta skolklasserna (Junior School) ska WiFi kopplas bort och i stället trådbunden nätverk användas. Pappan arbetar nu för att det ska gälla hela skolan. Detta är ett stort steg i rätt riktning och visar på möjlig väg för oroade föräldrar att få bort WiFi i skolan. Detta gäller även förskolor och dagis. Detta kommenteras här:

http://tvnz.co.nz/national-news/dads-win-battle-against-wifi-in-school-video-5787919

http://www.newstalkzb.co.nz/auckland/news/nbedu/1132292159-kapiti-coast-school-removes-wifi-from-class

Annons

Read Full Post »

Nyligen publicerades en artikel om personer som är eller har varit anställda vid IARC och som nedvärderar cancerrisker av asbest. En tidigare anställd, Paolo Boffetta, uppges till och med ha ställt upp i rättslig process som expert för asbestindustrin.

Det som händer beskrivs så här: “In the past, the asbestos industry has succeeded in making inroads inside the World Health Organization (WHO) with the aim of perverting scientific information and promoting continued trade in asbestos, just as the tobacco industry, in the past, infiltrated the WHO. Serious concerns are presently being expressed regarding the fact that the WHO’s International Agency for Research on Cancer (IARC) is putting forth outdated and inaccurate information regarding chrysotile asbestos that minimizes the harm to health that it causes and is collaborating with a discredited institute in Russia and with discredited scientists, who promote use of chrysotile asbestos and deny that it is hazardous to health.” – See more at: http://www.rightoncanada.ca/?p=1761#sthash.PzHXK1Mm.dpuf

Frågan är om detta är en isolerad händelse eller vad pågår vid IARC? Nyligen publicerades en artikel om mobiltelefoner och risken för hjärntumörer. Tre av de fyra författarna är anställda vid IARC. Artikeln innehåller flera felaktiga påståenden och har till och med uteslutit våra tre publikationer i år om användning av trådlösa telefoner och risken för hjärntumörer. Vi skickade artiklarna till IARC så snart de publicerats och de har även presenterats muntligen för en av författarna från IARC, Joachim Schüz. I stället tar artikeln upp publikationer som anses vara av mycket begränsat värde när det gäller risken för hjärntumörer på grund av den låga kvalitén. Så frågan är – finns intressekonflikter vid IARC även i denna fråga?

Read Full Post »

Statens Serum Institut i Danmark har nu publicerat sin cancerrapport för 2012.  Av stort intresse är den ökning av hjärntumörer under den senaste 10-års perioden som ses. Från 2003 till 2012 ökade incidensen med 41,2 % för män och 46,1% för kvinnor. Denna kraftiga ökning kan inte förklaras med förbättrad diagnostik. Mer trolig förklaring är den ökade användningen av mobiltelefoner och trådlösa bordstelefoner sedan 1990-talet. Sannolikt är det detta som nu slår igenom i den danska cancerstatistiken.

Incidens hjärntumörer, Danmark 2003-2012

Read Full Post »