Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Archive for 29 december, 2013

Nyligen publicerades en artikel om personer som är eller har varit anställda vid IARC och som nedvärderar cancerrisker av asbest. En tidigare anställd, Paolo Boffetta, uppges till och med ha ställt upp i rättslig process som expert för asbestindustrin.

Det som händer beskrivs så här: “In the past, the asbestos industry has succeeded in making inroads inside the World Health Organization (WHO) with the aim of perverting scientific information and promoting continued trade in asbestos, just as the tobacco industry, in the past, infiltrated the WHO. Serious concerns are presently being expressed regarding the fact that the WHO’s International Agency for Research on Cancer (IARC) is putting forth outdated and inaccurate information regarding chrysotile asbestos that minimizes the harm to health that it causes and is collaborating with a discredited institute in Russia and with discredited scientists, who promote use of chrysotile asbestos and deny that it is hazardous to health.” – See more at: http://www.rightoncanada.ca/?p=1761#sthash.PzHXK1Mm.dpuf

Frågan är om detta är en isolerad händelse eller vad pågår vid IARC? Nyligen publicerades en artikel om mobiltelefoner och risken för hjärntumörer. Tre av de fyra författarna är anställda vid IARC. Artikeln innehåller flera felaktiga påståenden och har till och med uteslutit våra tre publikationer i år om användning av trådlösa telefoner och risken för hjärntumörer. Vi skickade artiklarna till IARC så snart de publicerats och de har även presenterats muntligen för en av författarna från IARC, Joachim Schüz. I stället tar artikeln upp publikationer som anses vara av mycket begränsat värde när det gäller risken för hjärntumörer på grund av den låga kvalitén. Så frågan är – finns intressekonflikter vid IARC även i denna fråga?

Read Full Post »