Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Archive for 13 februari, 2014

Nyligen presenterades den engelska rapporten Mobile Telecommunications and Health Research Programme (MTHR) 2012 på en IT-site i England. Rapporten kan läsas här.

Det märkliga är att rapporten är daterad 2012 och publicerad 2013. Den är föga uppmärksammad sedan tidigare. Än märkligare är slutsatsen på sidan 7 om cancerrisker av användningen av mobiltelefoner:

”Future directions

Taken together, the studies discussed in this section and those of section 2 of the MTHR Report 2007 do not suggest that exposure to mobile phone signals is associated with an increased risk of cancer.”

Här har kommittén gjort ett riktigt dåligt arbete. Det finns ingen vetenskaplig diskussion av vad detta påstående grundas på. Inga referenser finns till våra studier om risken för hjärntumörer. Ingen referens finns till utvärderingen från maj 2011 vid IARC med slutsatsen att radiofrekventa fält är ’möjligen’ cancerframkallande för människan.

Den tidigare MTHR publikationen från 2007 var betydligt mer nyanserad i sina slutsatser och påpekade att tiden för utveckling av cancer är lång varför ökad risk vid längre tids användning inte kan uteslutas. Detta är något vi visat i våra studier.

MTHR 2012 har stora brister när det gäller utvärdering av nuvarande kunskapsläge – även vad som gällde 2012. Den förtjänar därför ingen uppmärksamhet.

Read Full Post »