Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Archive for 8 juni, 2015

Vi publicerade nyligen resultat av våra epidemiologiska studier av risken för hjärntumör av typen meningiom och användning av trådlösa telefoner (mobiltelefoner och trådlösa bordstelefoner; DECT). Studieperioderna omfattade svenska patienter som diagnostiserats 1997-2003 eller 2007-2009; totalt 1625 personer deltog. Jämförelsegruppen bestod av 3500 personer ur befolkningsregistret.

Sammantaget sågs ingen tydligt ökad risk även om risken var något förhöjd för personer med störst antal timmar för användning av trådlös telefon och längst latenstid (antal år från första användning till diagnos av meningiom). Resultaten stämmer överens med andra undersökningar inom området och skiljer sig från våra resultat för gliom (’hjärncancer’) och acusticusneurinom (tumör på hörselnerven) där vi sett ett klart samband med trådlösa telefoner.

Studien är publicerad i en vetenskaplig tidning efter sedvanlig förhandsgranskning och kan återfinnas här.

Read Full Post »