Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Archive for 24 april, 2019

Tsarna E, Reedijk M, Birks LE, et al Maternal Cell Phone Use During Pregnancy, Pregnancy Duration And Fetal Growth In Four Birth Cohorts. Am J Epidemiol. 2019 Apr 17. pii: kwz092. doi: 10.1093/aje/kwz092.

I denna nyligen publicerade studie undersöktes inverkan av användning av mobiltelefon under graviditet på fostrets utveckling och förtids födelse. Resultaten baserades på 55 507 gravida kvinnor. Slutsatsen blev att detta kan orsaka kortare graviditetslängd och ökad risk för tidig födelse. Ingen ökad risk för låg födelsevikt sågs.

Read Full Post »

Tre kantoner i Schweiz har stoppat utbyggnaden av 5G i avvaktan på utredning av hälso-och miljöeffekter av 5G. Det rör sig om Jura, Geneve och Vaud. I Schweiz finns sammanlagt 26 kantoner. De fungerar som självständiga delstater. Besluten följer vårt krav om ett moratorium för utbyggnaden av 5G eftersom utredning av effekter på hälsa och miljö saknas, se www.5gappeal.eu.

Appellen har undertecknats av mer än 230 vetenskapsmän och läkare.

I artikeln “World Health Organization, radiofrequency radiation and health – a hard nut to crack (Review) publicerad 2017 påvisade vi låga mätvärden för radiofrekvent strålning i de delar av WHOs byggnad i Geneve som vi kunde mäta. Slutsatsen blev: Ironically enough, whether knowingly or not, the WHO staff seems to protect themselves from high involuntary RF radiation levels at least in the measured areas within the Geneva building.

Personalen vid WHO får nu ett ytterligare skydd genom att utbyggnaden av 5G stoppas tillsvidare. Är det etiskt och moraliskt rimligt att WHO inte agerar så att även andra delar av världen skyddas? WHO tycks i denna fråga grunda sina slutsatser på en liten grupp personer i ICNIRP, en privat organisation baserad i Tyskland och med uppenbara intressekonflikter.

Read Full Post »