Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Archive for april, 2021

Robotgräsklippare har blivit allt vanligare i trädgårdar. För att ringa in området läggs en elektrisk slinga runt tomten. Den avger pulser som klipparen känner av. Vi diskuterar denna nya elektromagnetiska strålning i miljön i en artikel som återfinns här.

Det finns två varianter av systemet. En variant avger pulser oavsett om klipparen är i gång eller inte, dvs dygnet runt. Den andra varianten är aktiv endast när klipparen är igång.

Vi diskuterar i artikeln denna nya källa för extremt lågfrekvent elektromagnetisk strålning.  Toppvärdet för pulserna är inte så långt från det värde som angetts av IARC som möjligen cancerframkallande för människan, Grupp 2B, baserat på ökad risk för leukemi för barn.

Försiktighetsåtgärder är att stänga av robotgräsklipparen om barn leker på tomten och nattetid om slingan ligger nära sovrum. Och givetvis att i första hand ha ett system som är avstängt om klipparen inte används.

Bilden visar exempel på pulser av lågfrekvent elektromagnetisk strålning som el-slingan avger, robotklippare A.

Annons

Read Full Post »

I en ny artikel publicerar vi kraftigt ökande förekomst (incidens) av sköldkörtelcancer i de nordiska länderna. Artikeln är publicerad med så kallad open access, dvs den kan fritt laddas ner från nätet.

Artikeln beskriver kraftig stigande incidens i Sverige för bägge könen men särskilt för kvinnor baserat på det svenska cancerregistret. Även i de nordiska länderna ses ökning.  Ökningen är särskilt kraftig under den senaste tidsperioden. Ett samband med den radiofrekventa strålningen från trådlösa telefoner diskuteras. Särskilt gäller det s.k smartphones. Placeringen av antenn ger strålning av sköldkörteln. Artikeln är en uppföljning av vår tidigare artikel om incidensen av sköldkörtelcancer.

Resultaten visar att det är viktigt att hålla mobilen på avstånd från kroppen. Helst bör användningen minimeras och inte minst använda handsfree eller högtalarfunktion.

Read Full Post »