Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Archive for oktober, 2021

I september 2020 publicerades en utvärdering i Nederländerna av risker med 5G. Den baserades i huvudsak på riktlinjer som utarbetats av ICNIRP och alltså inte på aktuell vetenskap baserad på all kunskap inom området. En kritisk granskning har publicerats i en vetenskaplig artikel och återfinns här.

Annons

Read Full Post »