Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Archive for januari, 2023

Nio nordiska organisationer kräver att regelverket för mikrovågsstrålning skall skärpas och att vidare utbyggnad av 5G stoppas. Författarna skriver bland annat att:

Myndigheterna ignorerar riskerna och behovet av stärkt skydd. Trots forskningen och trots upprepade vädjanden från forskarvärlden, läkarkåren och folkvalda fortsätter ansvariga myndigheter att ignorera den allt tydligare riskbilden. De hävdar att nuvarande gravt föråldrade referensvärden, som tillåter att människor utsätts för skadlig strålning, skulle vara tillräckliga som skydd. Som stöd för sina ställningstaganden lutar sig myndigheterna mot en liten grupp experter, som inte är representativa för forskarvärlden i stort och som till en majoritet har bindningar till telekombolagen.

Artikeln återfinns här.

Annons

Read Full Post »