Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Search Results for '5G'

I en ny artikel beskrivs hur ICNIRP dominerar riskbedömningen av radiofrekvent strålning och ger anvisningar för gränsvärden i flertalet länder. Artikeln presenterar olika personer med intressekonflikter som är verksamma i organisationer som påverkar beslutsfattare. ICNIRP publicerade nyligen sina senaste gränsvärden. Artikeln avslutas med: “It is concluded that the ICNIRP has failed to conduct a comprehensive […]

Read Full Post »

I september 2017 skickades en appell till EU med begäran om moratorium för utbyggnad av 5G tills risker för hälsa och miljö har utretts. Den omfattande korrespondensen med EU har varit resultatlös och har nu publicerats i en artikel som kan laddas ner från internet. Här följer kort sammanfattning av artikeln (abstract): Radiofrequency (RF) radiation […]

Read Full Post »

Efter ett medborgarinitiativ anordnades i Tallinns parlament utfrågning om 5G den 4 juni 2019. Denna dokumenterades och hela utfrågningen kan återfinnas på internet. I en vetenskaplig artikel som är publicerad efter sedvanlig granskning redogörs för utfrågningen och inte minst okunnigheten om 5G bland beslutsfattarna. Artikeln kan återfinnas här.

Read Full Post »

Tre kantoner i Schweiz har stoppat utbyggnaden av 5G i avvaktan på utredning av hälso-och miljöeffekter av 5G. Det rör sig om Jura, Geneve och Vaud. I Schweiz finns sammanlagt 26 kantoner. De fungerar som självständiga delstater. Besluten följer vårt krav om ett moratorium för utbyggnaden av 5G eftersom utredning av effekter på hälsa och […]

Read Full Post »

5G Deployment, April 2019, EU – State of Play in Europe, USA and Asia Hela rapporten finns tillgänglig här. Authors: Colin BLACKMAN and Simon FORGE PE 631.060 – April 2019 Utdrag: 5G blir tre gånger dyrare än nuvarande system Utvecklingen drivs av telekomindustrin Övertyga regeringar att 5G behövs Industrin påverkar myndigheter att 5G behövs Industrin […]

Read Full Post »

Planer på ett pilotprojekt i Bryssel för 5G har stoppats på grund av misstänkta hälsorisker. Miljöministern Céline Fremault förklarar att det inte kan uteslutas att 5G medför hälsorisker för befolkning. Hon förklarar att det är otänkbart för henne att införa 5G om inte säkerheten kan accepteras. Befolkningen i Bryssel är inte laboratoriemöss vars hälsa kan […]

Read Full Post »

Stadsfullmäktige i Florens har röstat att försiktighetsprincipen ska användas vilket medför 5G inte ska installeras. Anledningen är befarade hälsorisker. Samtidigt riktas kritik mot ICNIRP, en privat organisation som inte har stöd i den breda forskarvärlden. Beslutet kan läsas här.

Read Full Post »

ITU Workshop on 5G, EMF & Health Warsaw, December 5 2017 Christer Törnevik, Senior Expert, EMF and Health Ericsson Research, Stockholm Vid detta möte presenterade Christer Törnevik från Ericsson konsekvenser av radiofrekvent strålning vid utbyggnaden av 5G. Föredraget återfinns här. Särskilt bilderna på sidorna 8 och 9 visar på ett övertygande sätt att strålningen kommer […]

Read Full Post »

Vi, undertecknade mer än 180 forskare och läkare från 36 nationer, rekommenderar moratorium för utbyggnaden av 5G för telekommunikation tills potentiella risker för människors hälsa och miljön har undersökts fullt ut av forskare som inte har bindningar till industrin. 5G kommer att kraftigt öka exponeringen för radiofrekventa elektromagnetiska fält (RF-EMF) utöver den redan i dag […]

Read Full Post »

I en tidigare artikel beskrevs den nära relationen mellan den privata gruppen ICNIRP och WHO. Tyvärr har detta medfört att hälsorisker av radiofrekvent (RF) strålning har förnekats varför preventiva åtgärder inte har vidtagits. Tvärtom har exponeringen ökat i samhället. Nu implementeras den femte generationen (5G) av trådlös teknik. Vår appell (www.5gappeal.eu) om moratorium i avvaktan […]

Read Full Post »

Next »