Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Archive for the ‘ANSES’ Category

French Agency for Food, Environmental and Occupational Health (ANSES) har under två års tid gjort en genomgång av hälsoeffekter av radiofrekventa fält, särskilt från mobiltelefoner. De konstaterar att det finns evidens för biologiska effekter hos djur och människa och även att ökad risk för hjärntumörer efter längre tids användning har påvisats.

Sammantaget gör de bedömningen att exponeringen bör minskas:

Given this information, and against a background of rapid development of technologies and practices, ANSES recommends limiting the population’s exposure to radiofrequencies – in particular from mobile phones – especially for children and intensive users, and controlling the overall exposure that results from relay antennas.”

Rapporten kan läsas här.

Den har även kommenterats av Joel M. Moskowitz, Ph.D. vid School of Public Health, University of California, Berkeley.

Read Full Post »