Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Archive for the ‘Aspartam’ Category

I en serie studier av Professor Morando Soffritti och medarbetare vid Cesare Maltoni Cancer Research Center/Ramazzini Institute i Bologna, Italien har eventuella cancerrisker av aspartam undersökts i djurstudier. Aspartam upptäcktes 1965 och har kommit att användas som artificiellt sötningsmedel i mycket stor utsträckning. Det används i mer än 6000 produkter och 500 läkemedel. Eventuella cancereffekter har diskuterats under lång tid. Professor Soffritti och medarbetare skriver nu i den senaste studien att:

‘On the basis of these results, together with previous carcinogenicity bioassays conducted on rats in our laboratories, APM (aspartame) should be considered a multiple site, transspecies carcinogenic agent. A re-evaluation of the current regulations on APM remains, in our opinion, urgent.’

Deras slutsats är alltså att aspartam är cancerframkallande och att ny utvärdering skall göras av användningen. Det gäller särskilt barn och ungdomar. Aspartam metaboliseras i magtarmkanalen till fenylalanin, aspartamsyra och metanol.

Studierna kan nås på följande länkar:

http://ehp.niehs.nih.gov/realfiles/members/2005/8711/8711.html

http://ehp03.niehs.nih.gov/article/fetchArticle.action?articleURI=info%3Adoi%2F10.1289%2Fehp.10271

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/ajim.20896/abstract

Read Full Post »