Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Archive for the ‘ELF-EMF’ Category

Robotgräsklippare har blivit allt vanligare i trädgårdar. För att ringa in området läggs en elektrisk slinga runt tomten. Den avger pulser som klipparen känner av. Vi diskuterar denna nya elektromagnetiska strålning i miljön i en artikel som återfinns här.

Det finns två varianter av systemet. En variant avger pulser oavsett om klipparen är i gång eller inte, dvs dygnet runt. Den andra varianten är aktiv endast när klipparen är igång.

Vi diskuterar i artikeln denna nya källa för extremt lågfrekvent elektromagnetisk strålning.  Toppvärdet för pulserna är inte så långt från det värde som angetts av IARC som möjligen cancerframkallande för människan, Grupp 2B, baserat på ökad risk för leukemi för barn.

Försiktighetsåtgärder är att stänga av robotgräsklipparen om barn leker på tomten och nattetid om slingan ligger nära sovrum. Och givetvis att i första hand ha ett system som är avstängt om klipparen inte används.

Bilden visar exempel på pulser av lågfrekvent elektromagnetisk strålning som el-slingan avger, robotklippare A.

Annons

Read Full Post »

År 2002 utvärderades cancerrisken för ELF-EMF av IARC vid WHO. Slutsatsen blev möjligen cancerframkallande Grupp 2B for människa, d.v.s. samma som för radiofrekventa elektromagnetiska fält (RF-EMF) i den utvärdering av IARC som gjordes 2011.

I vår epidemiologiska studie av olika riskfaktorer för gliom samlade vi in yrkesuppgifter för samtliga patienter och kontrollpersoner ur befolkningen.

Vi har analyserat exponeringen för ELF-EMF (μT) i olika yrken. Sammanlagd yrkesexponering ökade risken för den mest elakartade varianten av gliom (glioblastoma multiforme) med oddskvot 1,9, 95 % konfidensintervall 1,4 – 2,6 i den högsta exponeringsgruppen, dvs närmast fördubblad risk, i tidsintervallet 1-14 år före diagnos. Ingen ökad risk sågs för längre tidsintervall (15+ år) eller för andra typer av gliom. Riskökningen var alltså statistiskt signifikant.

Resultatet visar att ELF-EMF ökar risken för glioblastom sent i cancerutvecklingen (närmaste tiden före diagnos), dvs promotion/progression av tumören. Exponering för ELF-EMF och radiofrekventa fält (RF-EMF) från trådlösa telefoner är i vår studie oberoende riskfaktorer för glioblastom. I motsats till ELF-EMF ökar RF-EMF risken även för andra typer av gliom.

Read Full Post »