Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Archive for the ‘Elisabeth Cardis’ Category

EU finansierar med 6 miljoner Euro ett nytt projekt för att studera hälsorisker till följd av den ökande exponeringen för radiofrekventa fält. Det rör sig i själva verket om flera delprojekt. För den som vill läsa mer om detta projekt ger Dariusz Leszczynskis blogg mer information.

Artikeln har följts upp med en intervju av Professor Elisabeth Cardis som leder projektet.

Read Full Post »

I den medicinska tidsskriften Occupational Environmental Medicine publicerades den 24 januari 2011 en kommentar om den internationella Interphone-studien av Professor Elisabeth Cardis och Professor Siegal Sadetzki. Cardis var projektansvarig för studien som gällde om mobiltelefoner ökar risken för hjärntumörer. Resultaten har tolkats olika; att det finns ingen ökad risk eller att långtidsanvändning ökar risken för gliom, elakartad hjärntumör. Cardis och Sadetzki skriver nu att ”[I]ndications of an increased risk in high- and long-term users [of cell phones] from Interphone and other studies are of concern.” De manar till försiktighet vid användning och att vidta åtgärder som minskar strålningen till hjärnan; handsfree, högtalarfunktion, att hålla mobilen på avstånd och att använda textmeddelanden. Detta gäller i högsta grad ungdomar.

Read Full Post »