Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Archive for the ‘ganglion Gasser’ Category

Microwave News skriver initierat om elektromagnetiska fält, hälsorisker och miljöeffekter. Den startades ursprungligen i pappersversion, som fanns under tiden 1981-2003. Därefter är tidningen web-baserad. Den utges av Louis Slesin och är oberoende av industri och myndigheter. Louis Slesin besitter en stor kunskapsbank inom området och har kontakter runt om i världen. Han skriver initierat och faktabaserat grundat på noggrann kunskapsinhämtning och analys. Nu senast har han skrivit om den italienska domen. Han informerar på ett lättillgängligt sätt och kan hittas här.

Read Full Post »

Detaljer om det italienska domslutet finns i bloggen den 17 oktober. Domslutet har fått mycket stor internationell uppmärksamhet.

Nedan följer några länkar:

Reuters

PRLog

Press release, Associazione Per la Pervenzione e la Lotta all´Elettrosmog

Read Full Post »

I ett färskt domslut (12 oktober 2012) har en person i Italien tilldömts 80 % arbetsskada för en nervtumör belägen i ganglion Gasser. Han hade använt både mobiltelefon och trådlös bordstelefon (DECT) 5-6 timmar dagligen under 12 års tid. Tumören uppkom inom ett område med hög exponering för mikrovågor från trådlösa telefoner. Domslutet kom redan 2009 men har nu överklagats till högsta instans som fastställt domen. Den kan inte överklagas ytterligare. Frågan är nu om domen är prejudicerande och öppnar upp möjligheten till kompensation för fler personer som drabbas av hjärntumör som är associerad med användning av trådlösa telefoner. Hardellgruppens studier inom detta område ingick i beslutsunderlaget.

Engelsk översättning av domen saknas än så länge. Det det italienska domslutet kan läsas här.

Read Full Post »