Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Archive for the ‘Joel Moskowitz’ Category

French Agency for Food, Environmental and Occupational Health (ANSES) har under två års tid gjort en genomgång av hälsoeffekter av radiofrekventa fält, särskilt från mobiltelefoner. De konstaterar att det finns evidens för biologiska effekter hos djur och människa och även att ökad risk för hjärntumörer efter längre tids användning har påvisats.

Sammantaget gör de bedömningen att exponeringen bör minskas:

Given this information, and against a background of rapid development of technologies and practices, ANSES recommends limiting the population’s exposure to radiofrequencies – in particular from mobile phones – especially for children and intensive users, and controlling the overall exposure that results from relay antennas.”

Rapporten kan läsas här.

Den har även kommenterats av Joel M. Moskowitz, Ph.D. vid School of Public Health, University of California, Berkeley.

Read Full Post »

Dr Joel Moskowitz vid University of California i Berkeley har i samarbete med en journalist publicerat en artikel om mobiltelefoner och hälsa. Artikeln bygger på tidigare nyheter och artiklar som sammanfattas här.

Read Full Post »

Det kommer nu en del internationella kommentarer och reaktioner på bedömningen vid IARC att radiofrekventa elektromagnetiska fält ökar risken för hjärntumörer (gliom och acusticusneurinom). En sådan är pressmeddelandet från Joel Moskowitz, vid University of California, Berkeley.

Det är i och för sig inga nyheter när det gäller själva bedömningen men hans slutsats att ”this monograph is likely the most significant governmental health report ever published about mobile phone radiation. All governments should study this report and follow the precautionary principle to take appropriate actions including educating the public about safe use, adopting stringent safety regulations, and funding research to develop safer technologies” är väl värd att upprepas. Än så länge framstår detta självklara budskap mest som ett önsketänkande.

Read Full Post »