Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Archive for the ‘Katarina Bjärvall’ Category

Riskerna med mobiltelefoni har diskuterats under många år. Debatten har ofta varit polariserad med i det närmaste förutbestämda åsikter utan närmare reflexion eller vetenskaplig noggrannhet. Vissa gånger är svaret om hälsorisker givet på förhand beroende på vem som blir tillfrågad.

Vetenskapsjournalisten Mona Nilsson tar i sin bok Mobiltelefonins hälsorisker –  Fakta om vår tids största miljö- och hälsoskandal upp riskerna med mobiltelefonin och spelet bakom kulisserna. Hon ger en inträngande beskrivning av hur forskning finansieras, hur resultat tolkas, bindningar till industrin av ’oberoende’ forskare och hur forskare till och med ägnar sig åt att smutskasta andra forskare vars resultat inte stämmer med deras egen uppfattning. Fakta ges med hänvisning till vetenskapliga publikationer. För den som vill tränga sig in i spelet bakom mobiltelefonin är boken både läsvärd och tänkvärd. Boken gavs ut 2010 men är fortfarande i högsta grad aktuell.

Katarina Bjärvalls bok Var är du? Människan och mobilen som publiceras nu i mars 2011, ger en bra inblick i mobiltelefonins historia och beskriver användningen ur ett sociologiskt perspektiv. Boken tar upp de många sätten som mobilen kan användas på numera; som dator, kamera, som musikanläggning, för internetuppkoppling, för textmeddelanden och faktiskt till en mindre del som telefon. Även hälsorisker diskuteras. Boken är mycket intressant och läsvärd med även filosofiska djupdykningar. Tidsperspektivet är hisnande – bara för något 10-tal år sedan förlitade vi oss på den trådbundna telefonen och minneslappar. Nu vill inte minst barn och ungdomar vara nåbara dygnet runt via mobilen.

Read Full Post »