Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Archive for the ‘Louis Slesin’ Category

Microwave News skriver initierat om elektromagnetiska fält, hälsorisker och miljöeffekter. Den startades ursprungligen i pappersversion, som fanns under tiden 1981-2003. Därefter är tidningen web-baserad. Den utges av Louis Slesin och är oberoende av industri och myndigheter. Louis Slesin besitter en stor kunskapsbank inom området och har kontakter runt om i världen. Han skriver initierat och faktabaserat grundat på noggrann kunskapsinhämtning och analys. Nu senast har han skrivit om den italienska domen. Han informerar på ett lättillgängligt sätt och kan hittas här.

Read Full Post »