Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Archive for the ‘Microwave News’ Category

I en tidigare artikel beskrevs den nära relationen mellan den privata gruppen ICNIRP och WHO. Tyvärr har detta medfört att hälsorisker av radiofrekvent (RF) strålning har förnekats varför preventiva åtgärder inte har vidtagits. Tvärtom har exponeringen ökat i samhället. Nu implementeras den femte generationen (5G) av trådlös teknik. Vår appell (www.5gappeal.eu) om moratorium i avvaktan på forskning om risker har inte vunnit gehör vare sig hos EU eller de nordiska regeringarna som samtliga fått appellen.

Microwave news har nu publicerat en ingående analys inte minst av historiken. Den är väl värd att läsa och visar spelet bakom kulisserna där allmänheten knappast har någon insyn.

Read Full Post »

Microwave News skriver initierat om elektromagnetiska fält, hälsorisker och miljöeffekter. Den startades ursprungligen i pappersversion, som fanns under tiden 1981-2003. Därefter är tidningen web-baserad. Den utges av Louis Slesin och är oberoende av industri och myndigheter. Louis Slesin besitter en stor kunskapsbank inom området och har kontakter runt om i världen. Han skriver initierat och faktabaserat grundat på noggrann kunskapsinhämtning och analys. Nu senast har han skrivit om den italienska domen. Han informerar på ett lättillgängligt sätt och kan hittas här.

Read Full Post »