Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Archive for the ‘Mona Nilsson’ Category

Mörkläggning av mobilstrålningens konsekvenser – Hur myndigheten missinformerar om den massiva elektrosmog och de skador på hälsan den medför (2017)

I en nyligen publicerad bok av den danska psykologen Eva Theilgaard Jacobsen belyses framväxten av det digitala samhället med ökad exponering för radiofrekventa (RF) fält. Boken ger en intressant historisk tillbakablick med diskussion av hälsoeffekter och de många intressekonflikter som finns. Vissa nyckelspelare som förnekar några som helst hälsorisker beskrivs, även ur ett historiskt perspektiv. Återigen framställs WHOs brist på ett hälsoperspektiv i sitt handlande när det gäller RF strålning. Industrins vinstintresse förefaller vara viktigare än folkhälsan.

Boken kan rekommenderas till den som vill förstå spelet bakom kulisserna. Även om boken har ett danskt perspektiv tar den upp mycket av internationell betydelse. Den finns i handeln:

https://www.adlibris.com/se/bok/morkelagning-af-mobilstralingens-konsekvenser-9788740940381

 

En liknande bok har tidigare getts ut i Sverige av miljöjournalisten Mona Nilsson. Mobiltelefonins hälsorisker: fakta om vår tids största miljö- och hälsoskandal (2010)

Boken publicerades 2010 och även den ger fakta som förklarar hur det varit möjligt med framväxten av radiofrekvent strålning i samhället, numera en miljöförorening.

https://www.adlibris.com/se/bok/mobiltelefonins-halsorisker-fakta-om-var-tids-storsta-miljo–och-halsoskandal-9789163331480

 

Journalisten Christine von Hedenberg har gett ut boken En annan värld: en debattbok om livet med elektromagnetiska fält (2017)

Boken är delvis en personlig berättelse om hur det är att leva som elöverkänslig, hur tillvaron förändras med svårighet att undvika exponering för radiofrekvent strålning och hur myndigheter har misslyckats med att skydda befolkningen.

https://www.adlibris.com/se/bok/en-annan-varld-en-debattbok-om-livet-med-elektromagnetiska-falt-9789163927522

Read Full Post »

I en uppföljande artikel i NewsVoice med titeln Hans-Olov Adami – Svensk mästare i att avfärda cancerrisker: ”Tjänar inte samhället att cancerklassa dioxin” diskuterar vetenskapsjournalisten Mona Nilsson en kontroversiell professor vid KI och Harvard med stora forskningsbidrag från Cancerfonden för att minska risken för cancer. Resultatet tycks ha blivit det motsatta. Här tycks stora bidrag från industrin för att tvätta bort cancerrisker (greenwashing) ha spelat in. Vilka etiska, moraliska och vetenskapliga principer råder (eller snarast saknas) vid Cancerfonden? Detta synes vara misshushållning av pengar insamlade från allmänheten. Artikeln är läsvärd och ingressen lyder:

”NewsVoice berättade i tidigare artikel om Cancerfondens fortsatta miljonstöd till den kontroversielle professorn Hans-Olov Adami, trots att det var känt sedan 2001 att Adami parallellt fick betalt av kemiindustrin och konsultbolaget Exponent för att avfärda cancerrisker med cancerklassade kemikalier. Hans Olov Adami fick under perioden 2002 -2014 22 miljoner kronor av Cancerfonden. Under de senaste åren har han avfärdat cancerrisker med Agent Orange, bekämpningsmedel, syntetiska kemikalier och formaldehyd.”

Read Full Post »

För mer information se Strålskyddsstiftelsen.

Read Full Post »

Riskerna med mobiltelefoni har diskuterats under många år. Debatten har ofta varit polariserad med i det närmaste förutbestämda åsikter utan närmare reflexion eller vetenskaplig noggrannhet. Vissa gånger är svaret om hälsorisker givet på förhand beroende på vem som blir tillfrågad.

Vetenskapsjournalisten Mona Nilsson tar i sin bok Mobiltelefonins hälsorisker –  Fakta om vår tids största miljö- och hälsoskandal upp riskerna med mobiltelefonin och spelet bakom kulisserna. Hon ger en inträngande beskrivning av hur forskning finansieras, hur resultat tolkas, bindningar till industrin av ’oberoende’ forskare och hur forskare till och med ägnar sig åt att smutskasta andra forskare vars resultat inte stämmer med deras egen uppfattning. Fakta ges med hänvisning till vetenskapliga publikationer. För den som vill tränga sig in i spelet bakom mobiltelefonin är boken både läsvärd och tänkvärd. Boken gavs ut 2010 men är fortfarande i högsta grad aktuell.

Katarina Bjärvalls bok Var är du? Människan och mobilen som publiceras nu i mars 2011, ger en bra inblick i mobiltelefonins historia och beskriver användningen ur ett sociologiskt perspektiv. Boken tar upp de många sätten som mobilen kan användas på numera; som dator, kamera, som musikanläggning, för internetuppkoppling, för textmeddelanden och faktiskt till en mindre del som telefon. Även hälsorisker diskuteras. Boken är mycket intressant och läsvärd med även filosofiska djupdykningar. Tidsperspektivet är hisnande – bara för något 10-tal år sedan förlitade vi oss på den trådbundna telefonen och minneslappar. Nu vill inte minst barn och ungdomar vara nåbara dygnet runt via mobilen.

Read Full Post »