Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Archive for the ‘Sundhedsstyrelsen’ Category

Sundhedsstyrelsen i Danmark har publicerat Dödsorsaksregistret 2010.

Ur den framgår statistiken för hjärntumörer som visar ökad dödlighet, särskilt under andra halvan av 2000-talet. Det kan inte uteslutas att den ökande användningen av mobiltelefoner och trådlösa bordstelefoner är en av orsakerna. Det skulle i så fall kunna stämma med tidsmönstret.

Även för demenssjukdomar ses en kraftig ökning av antalet dödsfall. Det gäller särskilt Alzheimers sjukdom under det senaste decenniet. Även här har ökad exponering för radiofrekventa fält diskuterats som en möjlig orsak. Det kan dock finnas fler orsaker, till exempel en större benägenhet för läkare att ange både demens och Alzheimer som dödsorsak.

Det totala antalet som anges kan även bero på till exempel en åldrande befolkning. I beräkning av den åldersstandardiserade mortaliteten har däremot justering gjorts för åldern varför dessa siffror är realistiska. Onekligen är statistiken tankeväckande och kräver mer djuplodande analyser för att kunna dra mer säkra slutsatser om möjliga orsaker.

 

 

Annons

Read Full Post »