Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Archive for the ‘Telia’ Category

Under 1950-talet och några decennier framåt var folk bosatta i glesbygden försökskaniner i skogsbolagens härjningar med besprutningar med Hormoslyr. Det förbjöds så småningom eftersom det gav både cancer och andra sjukdomar.

Nu är Telia i farten och monterar ned det fasta telefonnätet i glesbygden. Med rask fart är vi på väg in i det mer eller mindre totalt trådlösa samhället med exponering för radiofrekventa elektromagnetiska fält. Just dessa fält har av WHO-organet IARC (International Agency for Research on Cancer) klassats som ’möjligen cancerframkallande’ för människan (Grupp 2B).

Är det då rimligt att vi utsätter befolkningen för exponering för dessa fält – vare sig man vill eller inte och dygnet runt? Svaret är givetvis nej. Det enda rimliga är att Telia fortsätter med underhållet av det fasta nätet, som dessutom fungerar även vid strömavbrott. Alternativet är att bygga ut ett fibernät till alla hushåll, ett beslut som tagits i Australien. Fibernätet är inte känsligt för åsknedslag!

Återigen är det glesbygden som drabbas mest med en befolkning som är mindre högljudd och med obetydlig möjlighet att påverka beslutsfattarna i den stora staden.

Stoppet för besprutningar med Hormoslyr kom både efter påvisade hälsorisker och ett folkligt motstånd som rapporterades i medier. Det är ju för väl att Telias enväld åtminstone något rapporteras i pressen.

Read Full Post »