Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Archive for maj, 2018

Vågbrytaren Södertälje har sammanställt en skrift med titeln ’Fuskforskning’ som kan laddas ner från nätet.

Skriften tar upp dolda intressekonflikter, hur en studie kan planläggas för att ge önskat resultat, feltolkning av resultaten, ’greenwashing’ etc. Även förtalskampanjer berörs.

Den är lättläst och ger en bättre beskrivning av verkligheten än vad massmedia oftast förmedlar. Uppgifterna är väl dokumenterade med referenser. Skriften kan rekommenderas för den som vill få mer information om spelet bakom kulisserna.

Annons

Read Full Post »