Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Archive for februari, 2011

European Bioelectromagnetics Association (EBEA) ordnade konferens i Rom 21-24 februari 2011. Uppgifter om konferensen kan hittas på hemsidan http://www.ebea2011.org/

Drygt 200 personer deltog vid konferensen som var starkt orienterad mot fysikaliska och tekniska frågor om radiofrekventa fält. Studier om hälsoeffekter lyste i stort sett med sin frånvaro. Ett undantag var ett föredrag om vår senast publicerade studie.

Undersökningen visar klart ökad risk för elakartade hjärntumörer (gliom) efter 10 års användning av trådlös telefon. Budskapet togs emot med skepsis av åhörarna, som det visade sig mestadels var fysiker eller tekniker utan epidemiologiska eller medicinska kunskaper. En fråga var t. ex. om inte recall bias (minnesfel) kunde förklara våra resultat. Det är något som ständigt upprepas i dessa kretsar av ifrågasättande personer – att patienter med hjärntumör överdriver sin användningstid av mobiler jämfört med kontrollpersoner som antas besvara frågan korrekt. Det finns inget i våra data som tyder på att så är fallet och generellt är fördubblad risk eller mer svår att förklara genom minnesfel. Dessutom finns en färsk studie som visar att kontrollerna överdriver sin användning mer än patienterna med hjärntumör.

Detta påstående om minnesfel som förklaring till våra resultat upprepas ideligen. Upprepning förvandlar inte ett felaktigt påstående till sanning, men kan ge intrycket av vara en sanning genom sin ständiga upprepning. En metod som alltså flitigt används av så kallade riskförnekare.

Detta var en ’no risk’ konferens, som var industrisponsrad. Det var kanske därför inte att förvånas över att Paolo Vecchia från ICNIRP i inledningsanförandet till konferensen påstod att hälsorisker av radiofrekventa fält inte är påvisade, att kunskapen är god att så är fallet och att endast små luckor finns kvar att utforska. Och de luckorna är så små att det är onödigt att lägga pengar och resurser på den typen av forskning. Istället bör man ägna sig åt sociologiska studier och politiska budskap: ’Varför tror folk att det är farligt med mobiler? Vad anser folk om hälsorisker? Upplys både folk, myndigheter och politiker om att mobiler är ofarliga.’

Inte undra på att det med dessa tongångar är omöjligt att få anslag till forskning om hälsorisker av den trådlösa tekniken! Som enskild forskare står man sig slätt när den typen av propagandamaskin drar igång. Och det känns angelägnare att lägga sin tid på forskning än på propaganda. I längden är det förhoppningsvis publicerade resultat som står sig!

Dessa tongångar från Vecchia påminner om vad som angavs på 1970- talet om Hormoslyr och hälsorisker. Det fanns inga risker, i stället borde befolkningen upplysas om att så var fallet och sluta att oroa sig. För det var oron som var farlig för hälsan, inte Hormoslyr eller dioxiner.

Historien upprepar sig – nu är det mobiler där oron för risken är farlig, inte mikrovågorna. Och oron kan ge sjukdom. Detta är lösa antaganden av dem som inte förstår bättre. Oro ger inte cancer utan är en nedärvd försiktighetssignal för människan.

Annons

Read Full Post »

Vår nya studie om risk för malign hjärntumör för användare av mobiltelefon och trådlös bordstelefon (DECT) har nu publicerats i International Journal of Oncology (abstract kan läsas här). Studien, bestående av levande och avlidna fall- och kontrollpersoner från våra tidigare publicerade studier, bekräftar våra tidigare resultat: Risken för malign hjärntumör (främst astrocytom) ökar ju längre tid det gått sedan första användning av mobiltelefon/DECT (latenstid) och ju fler timmar man använt telefonen. Störst risk ses för de som påbörjat användning före 20 års ålder.

Read Full Post »

Ett flertal studier har numera visat att långtidsanvändning av mobiltelefon ökar risken för hjärntumörer. Det gäller elakartad tumör (gliom) och godartad tumör på hörselnerven (acusticusneurinom). Hardellgruppens svenska studier var de första som visade på ett klart samband vilket för gliom numera även visats i den så kallade Interphone-studien, se nedan januari 11, 2011 och januari 31, 2011. Den ökade risken gäller även för användning av trådlös bordstelefon (DECT). Sådan användning har på ett systematiskt sätt studerats endast av Hardellgruppen. I Interphone-studien betraktas personerna som använt DECT som ‘oexponerade’ för mikrovågor, vilket givetvis är en brist i studien och försvagar ett samband.

Trots att inklusionen av patienter och kontroller i Interphone-studien avslutades 2004, dvs för mer än 6 år sedan, har resultaten för acusticusneurinom ännu inte redovisats. Det har tolkats som svårighet inom studiegruppen att tolka resultaten, något som i högsta grad är fallet för den publicerade delen; se kommentar av Rodolfo Saracci.

Något som diskuterats mycket är om barn och ungdomar är känsligare för mikrovågor från trådlösa telefoner jämfört med vuxna. Det finns undersökningar som tyder på att hjärnan utvecklas till 20-25 års ålder. I vår publikation från 2009 fann vi att risken för både gliom och acusticusneurinom var störst för personer som börjat använda mobiltelefon eller DECT före 20 års ålder, se Table I och Table III i artikeln som kan laddas hem här.

 

 

Read Full Post »

Förslag i delstaten Oregon, USA om att utfärda varning för så kallade icke-termiska effekter från mobilstrålning, se denna sida.

Read Full Post »

I en serie studier av Professor Morando Soffritti och medarbetare vid Cesare Maltoni Cancer Research Center/Ramazzini Institute i Bologna, Italien har eventuella cancerrisker av aspartam undersökts i djurstudier. Aspartam upptäcktes 1965 och har kommit att användas som artificiellt sötningsmedel i mycket stor utsträckning. Det används i mer än 6000 produkter och 500 läkemedel. Eventuella cancereffekter har diskuterats under lång tid. Professor Soffritti och medarbetare skriver nu i den senaste studien att:

‘On the basis of these results, together with previous carcinogenicity bioassays conducted on rats in our laboratories, APM (aspartame) should be considered a multiple site, transspecies carcinogenic agent. A re-evaluation of the current regulations on APM remains, in our opinion, urgent.’

Deras slutsats är alltså att aspartam är cancerframkallande och att ny utvärdering skall göras av användningen. Det gäller särskilt barn och ungdomar. Aspartam metaboliseras i magtarmkanalen till fenylalanin, aspartamsyra och metanol.

Studierna kan nås på följande länkar:

http://ehp.niehs.nih.gov/realfiles/members/2005/8711/8711.html

http://ehp03.niehs.nih.gov/article/fetchArticle.action?articleURI=info%3Adoi%2F10.1289%2Fehp.10271

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/ajim.20896/abstract

Read Full Post »