Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Archive for september, 2011

Norrländska socialdemokraten (NSD) har i en serie artiklar belyst utsläpp från det finska stålverket Outokumpu utanför Torneå. Det skall enligt uppgift röra sig om olika tungmetaller som kvicksilver. Även 6-värt krom har nämnts. 6-värt krom är enligt WHO (IARC) cancerframkallande för människan (Grupp I), och kan ge DNA-skador. Filmen om Erin Brockovich gäller en sann historia i Kalifornien. Den väckte stor uppmärksamhet och gällde utsläpp av 6-värt krom. Detta ledde till olika sjukdomar i befolkningen.

Om det i Haparanda finns ökat antal missbildade barn måste det givetvis utredas. Statistiskt sett föds 1-2 missbildade barn per 100 födda. Om det gäller en förorenad miljö är det rimligt att missbildningar ses under flera år och inte endast under ett år. Det senare kan vara en slumpartad anhopning.

Även andra utsläpp har diskuterats, t.ex. dioxiner. Dessa ansamlas i näringskedjan och kan i sin tur leda till att befolkningen exponeras via maten. Dioxinet TCDD är cancerframkallande för människan, Grupp I enligt IARC.

I en finsk artikel tillbakavisas att utsläppen utanför Torneå skulle leda till ohälsa.

Det enda rimliga är att göra en allsidig utredning, som inte bara gäller missbildningar utan även cancerförekomsten och annan sjuklighet. Detta kan göras med hjälp av de register som finns. Det går att kartlägga miljöbelastningen genom analys av olika prover, t.ex. från mark, vatten, luft och olika födoämnen. Slutligen är det möjligt att göra riktade undersökningar av befolkningen på individnivå.

Annons

Read Full Post »

Under 1950-talet och några decennier framåt var folk bosatta i glesbygden försökskaniner i skogsbolagens härjningar med besprutningar med Hormoslyr. Det förbjöds så småningom eftersom det gav både cancer och andra sjukdomar.

Nu är Telia i farten och monterar ned det fasta telefonnätet i glesbygden. Med rask fart är vi på väg in i det mer eller mindre totalt trådlösa samhället med exponering för radiofrekventa elektromagnetiska fält. Just dessa fält har av WHO-organet IARC (International Agency for Research on Cancer) klassats som ’möjligen cancerframkallande’ för människan (Grupp 2B).

Är det då rimligt att vi utsätter befolkningen för exponering för dessa fält – vare sig man vill eller inte och dygnet runt? Svaret är givetvis nej. Det enda rimliga är att Telia fortsätter med underhållet av det fasta nätet, som dessutom fungerar även vid strömavbrott. Alternativet är att bygga ut ett fibernät till alla hushåll, ett beslut som tagits i Australien. Fibernätet är inte känsligt för åsknedslag!

Återigen är det glesbygden som drabbas mest med en befolkning som är mindre högljudd och med obetydlig möjlighet att påverka beslutsfattarna i den stora staden.

Stoppet för besprutningar med Hormoslyr kom både efter påvisade hälsorisker och ett folkligt motstånd som rapporterades i medier. Det är ju för väl att Telias enväld åtminstone något rapporteras i pressen.

Read Full Post »