Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Archive for februari, 2014

Frank Clegg var under många år Vd för Microsoft Kanada. Nu uppmanar han alla som har oförklarade hälsoproblem exempelvis sömnsvårigheter att stänga av all trådlös teknik i hemmet under en vecka. Han ger även rådet att barn aldrig ska vara nära en uppkopplad mobiltelefon eller läsplatta.

Hela artikeln kan läsas här.

Annons

Read Full Post »

EU finansierar med 6 miljoner Euro ett nytt projekt för att studera hälsorisker till följd av den ökande exponeringen för radiofrekventa fält. Det rör sig i själva verket om flera delprojekt. För den som vill läsa mer om detta projekt ger Dariusz Leszczynskis blogg mer information.

Artikeln har följts upp med en intervju av Professor Elisabeth Cardis som leder projektet.

Read Full Post »

Nyligen presenterades den engelska rapporten Mobile Telecommunications and Health Research Programme (MTHR) 2012 på en IT-site i England. Rapporten kan läsas här.

Det märkliga är att rapporten är daterad 2012 och publicerad 2013. Den är föga uppmärksammad sedan tidigare. Än märkligare är slutsatsen på sidan 7 om cancerrisker av användningen av mobiltelefoner:

”Future directions

Taken together, the studies discussed in this section and those of section 2 of the MTHR Report 2007 do not suggest that exposure to mobile phone signals is associated with an increased risk of cancer.”

Här har kommittén gjort ett riktigt dåligt arbete. Det finns ingen vetenskaplig diskussion av vad detta påstående grundas på. Inga referenser finns till våra studier om risken för hjärntumörer. Ingen referens finns till utvärderingen från maj 2011 vid IARC med slutsatsen att radiofrekventa fält är ’möjligen’ cancerframkallande för människan.

Den tidigare MTHR publikationen från 2007 var betydligt mer nyanserad i sina slutsatser och påpekade att tiden för utveckling av cancer är lång varför ökad risk vid längre tids användning inte kan uteslutas. Detta är något vi visat i våra studier.

MTHR 2012 har stora brister när det gäller utvärdering av nuvarande kunskapsläge – även vad som gällde 2012. Den förtjänar därför ingen uppmärksamhet.

Read Full Post »